سایت خبری فرخزاد

رئیس شورای روستای فرخزاد
نام: مظفر

نام خانوادگی: مالک زاده

میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت

ساکن: روستای فرخزاد

سمت : رئیس شورای اسلامی روستای فرخزاد

سابقه فعالیت: چهار سال

نائب رئیس شورای روستای فرخزاد
نام: رشید

نام خانوادگی: مهدی زاده

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

ساکن: روستای فرخزاد

سمت: نائب رئیس شورای اسلامی روستای فرخزاد

سابقه فعالیت: چهار سال

منشی شورای روستای فرخزاد
نام: زهره

نام خانوادگی: عقاب پنجه

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

ساکن: روستای فرخزاد

سمت: منشی شورای اسلامی روستای فرخزاد

سابقه فعالیت: سیزده سال

دهیاری روستای فرخزاد
نام: توحید

نام خانوادگی: احمدزاده

میزان تحصیلات: لیسانس

ساکن: روستای فرخزاد

سمت: دهیار روستای فرخزاد

سابقه فعالیت: ده سال


صفحه نخست سایت تماس با ما


ابزار هدایت به بالای صفحه